вівторок, 5 травня 2020 р.

Центр європейської інформації презентує мультимедійну книжкову виставку-калейдоскоп «Парад країн ЄС»

Європа – арена найважливіших історичних подій протягом тисячоліть. На карті вона розділена на десятки різнокольорових клаптиків-країн. Але майже 70 років тому Європа вперше відчула себе цілісною, об’єднавшись в одну спільноту. Так, в  травні 1950 року  в Парижі міністром закордонних справ Франції  Робертом Шуманом  було запропоновано новий план часткової економічної інтеграції (ідея була висунута  Жаном Моне). План Шумана та Моне був реалізований 18 квітня 1951 року, коли було підписано Паризький договір про створення  Європейського співтовариства вугілля і сталі, який набрав чинності в липні 1952 р.  Членами нової організації стали: Франція, ФРН, Італія, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. 25 березня 1957 р. була  підписана Римська угода, що запровадила Європейську економічну спільноту (ЄЕС) та Європейську спільноту з атомної енергії (Євроатом). Угода вступила в дію з 1 січня 1958 року.
7 лютого 1992 була  підписана  Маастрихтська угода (Угода про Європейський Союз). Нині Євросоюз об’єднує 28 країн.
 Європейський союз – це єдиний економічний, соціальний та гуманітарний простір, де відмовилися від кордонів та зайвих умовностей задля вільного пересування людей, продуктів, капіталів, необмеженого обміну інформацією, культурними та науковими надбаннями.

Пропонуємо ознайомитись з мультимедійною книжковою виставкою-калейдоскопом «Парад країн ЄС». Матеріали, представлені на експозиції, розкажуть про історію, етапи розвитку, основні інституції ЄС, а також про культуру, традиції, державний устрій країн-членів Союзу.
Розділ І. 
Європейський Союз: історія та сучасність

67.5я73
Г 85


Грицяк, Ігор А.
    Право та інституції Європейського Союзу [Текст] : навчальний посібник / І. А. Грицяк. - 2-е вид., доп. - К. : К. I. С., 2006. - 298 с. - ISBN 966-7048-56-X : 14.00 грн.
У навчальному посібнику викладено суть основних складників концепції європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міждержавних утворень.
Змістова структура видання побудована з урахуванням нинішнього функціонування найважливіших елементів згаданих систем Європейського Союзу. Також враховано найважливіші конституційно-правові нововведення, передбачені Договором про запровадження Конституції для Європи.


66.4(4)60я73
Є 24


    Європейська інтеграція [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / ред. М. І. Макаренко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 343 с. - 300 экз. - ISBN 978-617-673-333-1 : 90.00 грн., 155.00 грн.
У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення, розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висвітлено характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні функції, повноваження та механізми взаємодії в рамках загальної інституціональної системи; проаналізовано засади спільних політик ЄС, особливості державних моделей ЄС, їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.

67.5я73
Є 24


     Європейське право (право  Європейського Союзу) [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 158 с. - ISBN 978-611-01-0530-9 : 59.00 грн.
Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз); положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу та внутрішня діяльність; зовнішня діяльність Союзу; правові акти Союзу, процедури ухвалення та інші положення; захист прав людини і основоположних свобод. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу європейського права.

66.4(4)60я2
Є 24     Європейський Союз [Текст] : словник-довідник / ред. М. Марченко. - 3-е вид., онов. - К. : К. I. С., 2006. - 138 с. - ISBN 966-8039-97-1 : 8.00 грн.
Головна мета словника – допомогти зорієнтуватися в морі нових складних для широкого загалу понять і термінів, дати напрямок для подальшого пошуку. Cловник-довідник вміщує глосарій основних термінів, короткі загальні відомості про інституції ЄС, хронологію головних подій, інформаційні ресурси в інтернеті, а також відомості, які стосуються взаємовідносин України з ЄС.66.4(4)60
Є 24     Європейська спільнота очима  молодих [Текст] : за матеріалами Міжнародної молодіжної конференції "Українсько-Європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців", 21 - 23 лип., 2005, смт. Сонячногірське, АР Крим / Укл. А. Вітренко. - К. : Україна, 2005. - 80 с. - 5000 экз. - 4.00 грн.
У збірнику зібрано матеріали Міжнародної молодіжної конференції «Українсько-європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців», що відбулася 21—23 липня 2005 року в селищі Сонячногірське. Доповідачами конференції були представники з України, Білорусі, Польщі та Латвії. Книжка складається з тематичних розділів, до кожного з яких структурно додано дискусію з доповідачами щодо питань входження України до ЄС і НАТО. Збірник проілюстровано фотографіями з конференції та алфавітним переліком доповідачів із контактною інформацією.
Окрім того, читач знайде відомості про програму обміну студентами університетів Європи «ТЕМРUS/ТАСІS» і нову навчальну програму ЄС для України, Молдови та Білорусі «ЕRASMUS MUNDUS». Збірник призначено тим, хто цікавиться питаннями інтеграції України в Європейський Союз та НАТО.

66.4(0)60я73
К 65
Копійка, Валерій Володимирович.
    Європейський Союз. Історія і засади функціонування [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2012. - 759 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - 500 экз. - ISBN 978-966-346-937-9 : 300.00 грн.
У виданні висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком XXI ст.
За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності.
Особлива увага приділяється проблематиці відносин України та Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.

67.5я73
П 68     Право Європейського Союзу [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / ред. Р. А. Петров. - 3-тє вид., змін. і доп. (відповідно до положень Лісабонського Договору). - К. : Істина, 2010. - 372 с. - 800 экз. - ISBN 978-966-8909-35-1 : 105.80 грн., 45.00 грн.
Посібник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно охарактеризовано структуру ЄС, компетенцію та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять читача з політикою Спільного ринку й детально аналізують усі елементи внутрішнього ринку ЄС.
Унікальність видання полягає в тому, що в ньому розглянуто процес зближення законодавства України із законодавством ЄС, досліджено питання статусу громадян України на території держав-членів ЄС. Посібник містить схеми, що сприяють наочному вивченню курсу. Подано стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським договором.

66.4(4)
Ф 78


Фонтейн, Паскаль.
    Європа у 12 уроках [Текст] : пер. з рос. / П. Фонтейн ; Представництво Європейської Комісії в Україні та Білорусі. - К. : Віва-Принт, 2008. - 56 с. : іл. - ISBN 92-894-9287-2 : 9.00 грн.

Яка мета ЄС? Чому та яким чином його було створено? Як він працює? Що він дав своїм громадянам і які нові проблеми постають перед ним сьогодні? Як має змінитися Європейський Союз, якщо він розшириться до 30 країн? Чи може ЄС успішно конкурувати з іншими крупними економіками в епоху глобалізації? Чи здатна Європа продовжувати відігравати провідну роль на світовій арені? Саме ці питання розглянуто у книзі.

Розділ ІІ. Калейдоскоп країн ЄС

26.89(4ГРЕ)
Б 294


Баунов, Александр.
    Греция [Текст] / А. Г. Баунов. - 4-е изд., испр. - М. : Вокруг света, 2009. - 275 с. : фото.цв. - ISBN 978-5-98652-223-4 : 183.95 грн.
На обл. автор не указан
В данном путеводителе: Афинский акрополь; Пляжи Пелопоннеса; Древние Микены; Монастыри; Метеоры; Дзадзики; Сувлаки.


26.89(4БЕЛ)я23
Б 44     Бельгия [Текст] : путеводитель. - М. : [б. и.], 1997. - 284 с. - (Ле пти фюте). - ISBN 2-86-273-387-3 : 22.50 грн.
Приглашаем Вас в легкое приятное путешествие по интересной многоплановой стране, состоящей из двух частей: северной – Фландрии и южной – Валлонии, которые предлагают туристам собственную оригинальную культуру, средневековые памятники, живые традиции, маленькие городки, сохранившие атмосферу старины, фольклорные праздники, карнавалы и шествия.

63.3(4ФРА)
Д 297

Дельнов, Алексей Александрович.
    Франция [Текст] / А. А. Дельнов. - М. : Алгоритм ; М. : Эксмо, 2010. - 864 с. : ил. - (Большой исторический путеводитель). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-42549-5 : 110.75 грн., 119.00 грн.
На обл. автор не указан
Миллионы людей в мире мечтают хоть раз в жизни побывать во Франции – ведь она манит, притягивает, влюбляет! Но подождите отправляться в путешествие – вам не помешает сначала узнать много нового, важного и удивительного об этой великой стране. Во Франции достопримечательности располагаются чуть ли не на каждом квадратном метре, почти с каждым закоулком связаны грандиозные исторические события – без нашей книги вы рискуете заблудиться в лабиринте времени и истории страны. Путеводитель по этому лабиринту мы написали иронично и остроумно – его очень легко читать...


92.0
Д 49


Дитяча енциклопедія [Текст] : для дітей серед. шк. віку. - Х. : Фоліо.
Т. 10 : Країни світу. Європа. - 2006. - 320 с. : фотоіл. - 3000 экз. - ISBN 966-03-3277-7 : 14.70 грн.
Європу, зазвичай, називають колискою сучасної цивілізації. З книги ви дізнаєтесь багато цікавого про географічні особливості, природу, історію, економіку та культуру європейських держав. На її сторінках ви зможете здійснити захоплюючу подорож до таких всесвітньо відомих центрів європейської цивілізації, як Афіни, Париж, Лондон, Відень, Рим, Прага, Київ, Мадрид, Варшава, Стокгольм, Амстердам, Берлін, та багатьох інших, побувати на просторах країн-велетнів – Франції, України, європейської частини Росії, Німеччини, Іспанії, Португалії, Швеції – і зазирнути в майже іграшкові королівства Андорри, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, познайомитися зі звичаями та традиціями різних народів, що входять до європейської спільноти.

26.89(4ФРА)
И 209
Иванова, Юлия Анатольевна.
    Все о Франции [Текст] : Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы / Ю. А. Иванова. - Х. : Фолио, 2008. - 544 с. : ил. - (Страны мира). - 2500 экз. - ISBN 978-966-03-4335-1 : 153.00 грн.
На обл. автор не указан
«У каждого человека две родины – его собственная и Франция», – утверждал Анри де Борнье. И это действительно так. Еще в детстве мы узнали и полюбили эту чудесную страну, навсегда отдав сердца блистательным героям великого француза – непревзойденного Александра Дюма. И вот теперь вам предстоит новая встреча с Францией – удивительной и многоликой, древней и вечно молодой.
Эта книга откроет вам тайны, которые хранят средневековые замки, поведает легенды, позволяющие лучше понять характер гордого, независимого и остроумного народа. Вы совершите экскурс в историю, познакомитесь с величайшими французами – гордостью нации; узнаете, чем живет современная Франция.
Автор книги проведет вас улицами Парижа – столицы мира и моды, города-мечты, города влюбленных. Вас ждут уголки провинций, где вы увидите совершенно не похожие друг на друга пейзажи. Они действительно красивы, подтверждением чему являются сотни великолепных иллюстраций, включенных в данную книгу.
Итак, добро пожаловать во Францию!

26.89(4ВЕЛ)
К 68Коробов, Александр Исаакович.
    Все о Великобритании [Текст] : Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы / А. И. Коробов, Ю. А. Иванова. - Х. : Фолио, 2008. - 544 с. : ил. - (Страны мира). - 2500 экз. - ISBN 978-966-03-4336-8 : 106.00 грн.
На обл. авторы не указаны
  «Мой дом - моя крепость!» – утверждают англичане. Но такой же крепостью являются для них и Британские острова. Будучи родиной промышленной революции, одной из самых развитых и густонаселенных стран, Британия поражает впервые прибывших сюда прежде всего сочетанием ухоженности и безлюдья загородного пейзажа, уверенности и покоя, верности многовековым традициям и почитания памятников старины.

26.89(4ЛЮК)я23
Л 943     Люксембург [Текст] : путеводитель. - М. : [б. и.], 1997. - 126 с. - (Ле пти фюте). - ISBN 2-86-273-442-X : 22.50 грн.
Поездка в великое герцогство Люксембург откроет для вас прекрасно обустроенную страну, где туризм представляет собой отдельную отрасль народного хозяйства, но которая от этого не становится менее притягательной. Вы не найдете в Европе области с таким количеством размеченных троп для прогулок, нарядных отелей и живописных пейзажей. Люксембург не случайно называют зеленым сердцем Европы. Эта маленькая страна, сохранившая свою самобытность, приятно удивит вас. Поклонникам природы и почитателям искусства, гурманам, любителям шоппинга и ночной жизни, Люксембург всем предлагает приятное времяпрепровождение по разумным ценам вдали от шума больших городов в самом центре Европы.
Добро пожаловать в Люксембург, где вас ждет радушный прием!


63.3(4БОЛ)
М 218


Малютин, Николай Николаевич.
    Болгария [Текст] / Н. Н. Малютин, М. А. Запорожцев. - М. : Вече, 2007. - 304 с. : фотоил. + 8 л. фотоил. - (Исторический путеводитель). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9533-2612-4 : 111.15 грн.
Книга рассказывает о богатой истории Болгарии, о ее замечательной природе, обычаях и людях, живших здесь и оставивших свой след в веках и тысячелетиях.
Помимо интересной исторической информации путеводитель содержит уникальные ведения о лечебных курортах страны, о том, где и когда можно заняться лечением и профилактикой самых различных недугов.

26.89(4МАЛ)
П 58
Попов, Александр.
    Мальта [Текст] : остров Мальта; остров Гозо; остров Комино / А. Н. Попов. - 2-е изд., испр. - М. : Вокруг света, 2009. - 168 с. : ил. - ISBN 978-5-98652-246-3 : 183.95 грн.
На обл. автор не указан
Путешествие по Мальте: Прогулки по Валлетте - Дворцы и соборы - Форты и дольмены - Песчаные пляжи - Лампука и Браджоли.
Мальта привлекает путешественников как добротный средиземноморский курорт с теплым прозрачным морем, ночными клубами, своеобразной кухней, а также множеством праздников. В этом путеводителе представлены: - 29 городов - 32 музея - 9 дворцов - 6 планов и схем - более 120 иллюстраций.

26.89(4ІТА)
Р 233
Рапопорт, Александр Яковлевич.
    Все об Италии [Текст] : Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы / А. Я. Рапопорт. - Х. : Фолио, 2008. - 544 с. : ил. - (Страны мира). - 2500 экз. - ISBN 978-966-03-4337-5 : 153.00 грн.
На обл. автор не указан
Италия – страна, которую по праву можно назвать Меккой для туристов. Перелистывая страницы этой книги, вы сможете совершить путешествие в далекое прошлое, почувствовать дыхание истории, узнать, какие памятники античной архитектуры делают неповторимым облик Италии.

26.89(4ХОР)
С 207


Сартакова, Мария.
    Хорватия [Текст] : Загреб, Истрия, Кварнер, Далмация, Славония, Босния и Герцеговина / М. С. Сартакова, И. А. Кусый, В. Э. Фридман. - 8-е изд., доп. и перераб. - М. : Вокруг света, 2009. - 240 с. : фотоил. - На обл. авторы не указаны. - ISBN 978-5-98652-230-2 : 183.95 грн.
Хорватия… Страна-сказка, страна-загадка. Живописная и гостеприимная, она раскинулась от предгорья Альп на северо-западе до Адриатического побережья на юге. Несмотря на банальность эпитета "удивительная", в ней все удивляет, даже искушенного, повидавшего мир путешественника. Удивляет мультикультурность, фантастический сплав иллирийской, римской, византийской, венецианской, венгерской, австрийской и исламской цивилизаций, сошедшихся в одной точке, в одном пространстве. Удивляет количество древних памятников, сохранившихся почти в первозданном виде. Причем некоторые из них ничуть не уступают тем, ради которых мы так стремимся в Италию. Чего стоят, например, амфитеатр в Пуле, дворец Диоклетиана в Сплите, музей под открытым небом – город Дубровник или родина Марко Поло – остров Корчула. Кстати, количество островов и островков, причудливо разбросанных вдоль хорватского побережья, тоже удивляет. Никто не знает, сколько их в точности, поэтому Хорватию традиционно называют "страной тысячи островов".

63.3(4УКР)
У 45

     Україна – європейська країна [Текст] / уклад. С. Чайковський. - К. : Балтія Друк, 2015. - 124 с. : іл. - ISBN 978-611-516-002-0 : 340.50 грн.
Нове науково-популярне видання, створене спільно з Національним музеєм історії України, репрезентує нашу державу як частину європейського простору. Спираючись на унікальні музейні збірки та архівні документи, автори – наукові співробітники Музею – визначають історичні корені української держави, що сягають у глибину століть, і розглядають минуле України, як і сьогодення, у загальноєвропейському контексті. З проголошенням України як суверенної демократичної держави і з огляду на події останнього часу свідомість українських громадян вимагає правдивого, науково обґрунтованого й ідеологічно неупередженого відображення історичних подій і визначення місця українського народу у всесвітній, зокрема, у європейській цивілізації. Саме на це й спрямоване нове ілюстроване видання. У виданні використані факсимільні копії рідкісних історичних документів з колекції Національного музею історії України, які виконані у вигляді вкладок у видання – всього 16 вкладок до 4-х кишень – клапанів.


26.89(4ІСП)
Ф 399
Фельтина, Анна Николаевна.
    Все об Испании [Текст] : общие сведения; история; наука, культура, образование, спорт; достопримечательности; полезные мелочи и советы / А. Н. Фельтина. - Х. : Фолио, 2008. - 540 с. : ил. - (Страны мира). - 2500 экз. - ISBN 978-966-03-4334-4 : 95.00 грн.
На обл. автор не указан
Испания… Есть страны, одно упоминание о которых вызывает целую гамму ассоциаций: коррида, фиеста, женщины в кружевных мантильях, рыцарь печального образа Дон Кихот, весельчак и балагур Фигаро и  знаменитый Дон Жуан, а еще темпераментные красавицы в длинных платьях с красными розами в иссиня-черных волосах, танцующие пламенный фламенко… История у страны древняя и достопримечательностей много: остатки римских крепостей, амфитеатров и акведуков, памятники архитектуры времен мавританских правителей, средневековые дома и замки, церкви и дворцы, богатые музеи…

26.89(4ЛИТ)я23
Ф 539


Филлимор, Полли.
    Литва [Текст] : путеводитель : пер. с англ. / П. Филлимор, Л. Кили. - М. : Фаир, 2007. - 192 с. : цв.ил. - (Путеводители Томаса Кука). - 3600 экз. - ISBN 978-5-8183-1252-1 : 60.17 грн.
На обл. авторы не указаны
Компактные и красочные путеводители издательства "Томас Кук" известны во всем мире. Они предлагают маршруты, полные красот и чудес, сопровождая их исчерпывающей информацией и детальными советами, позволяющими туристу самостоятельно знакомиться с историей, традициями и культурой разных стран, осматривать достопримечательности, ходить по магазинам, наслаждаться местной кухней, планировать свой досуг. С этим путеводителем вас ждет увлекательное путешествие по Литве.
Для широкого круга читателей.

З цими книгами можна буде ознайомитися у відділі обслуговування користувачів після закінчення карантину.
Пропонуємо переглянути відеосюжет про історію створення Європейського Союзу.

Немає коментарів:

Дописати коментар