середа, 26 квітня 2023 р.

                     Книжкова виставка-інформація 

             "Роль інтелектуальної власності в суспільстві"


Тенденції розвитку науки, культури і техніки, особливо у другій половині ХХ та на початку ХХІ століть, свідчать про те, що людство в своїй еволюції підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес буде відбуватися лише завдяки розвиненому інтелекту. Тобто за  результатами цього напрямку діяльності будуть визначатися стратегія і тактика соціально-економічного розвитку будь-якої країни, адже високий рівень інтелектуальної діяльності в тій чи іншій країні зумовлює відповідний рівень добробуту її населення.

З метою заохотити творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі у 1967 році в столиці Швеції – Стокгольмі була створена Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Щорічно, починаючи з 2001 року, 26 квітня відзначається Міжнародний день інтелектуальної власності (World Intellectual Property Day). Генеральна Асамблея ВОІВ на засіданні у вересні 2000 року прийняла рішення про заснування такого свята. Дату для нього обрали не випадково, оскільки саме 26 квітня була заснована ВОІВ.


Зміст поняття «інтелектуальна власність» викладено у статті 2 Стокгольмської Конвенції. Зокрема, в ній говориться, що інтелектуальна власність включає права, які належать до літературних, художніх, наукових творів: виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач; відкриттям, дослідженням, винаходам вчених у різних сферах людського буття; промисловим зразкам, товарним знакам, корисним моделям, фірмовим найменуванням та комерційним позначенням; захисту від недобросовісної конкуренції. 

Україна приєдналася до Всесвітньої організації інтелектуальної власності  12 квітня 1970 року. Інтелект, знання, творчий потенціал людини завжди були пріоритетними факторами розвитку українського суспільства. Конституцією України кожному громадянину гарантується свобода літературно-художньої та науково-технічної творчості, захист та охорона моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різноманітними видами інтелектуальної діяльності, ніхто не може використовувати або поширювати їх без згоди автора, за винятками, передбачених чинним законодавством України.В основі будь-якого напрямку інтелектуальної власності лежить творчість. Творчість – це діяльність, внаслідок якої народжується щось якісно нове, що відрізняється неповторністю і оригінальністю. Творчість властива тільки людині – окрім неї творити не здатна жодна істота, тож суб’єктом творчої діяльності може бути лише людина. Природа інколи створює унікальні шедеври, але в природі здійснюється процес розвитку, а не творчості (хоча з цим можна б було посперечатися, пригадуючи, наприклад, вишукану симетрію візерунків сніжинок)… Підсумком творчості виступає кінцевий продукт, який не має бути повторенням вже відомого або існуючого, тому, важливо акцентувати, що інтелектуальній власності належить вирішальна роль і в процесі активного впровадження інновацій у повсякденне життя як окремої людини, так і суспільства загалом, що в свою чергу становить потужний інструмент економічного та культурного розвитку всього світового співтовариства.

До Міжнародного дня інтелектуальної власності Центр (Пункт) європейської інформації представляє книжкову виставку-інформацію «Роль інтелектуальної власності в суспільстві». На полицях представлені наукові, науково-популярні, навчальні та довідкові видання з питань інтелектуальної власності, які допоможуть підвищити рівень знань у сфері створення, правового захисту та використання об'єктів інтелектуальної власності.Експозицію можна переглянути з 26 квітня по 5 травня 2023 року.

Координаторка Центру (Пункту) європейської інформації Наталія Рой.


Немає коментарів:

Дописати коментар